28. 04. 2011

GREP se vzdělává

Vloženo od GREP webdesign | GREP se vzdělává

GREP se vzdělává

Reklamní agentura GREP DESIGN získala v únoru 2010 dotace z Evropského sociálního fondu v ČR. Zapojila se tak do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je mimo jiné zaměřený i na profesní vzdělávání. V rámci tohoto projektu mohou zaměstnanci GREPu navštěvovat kurzy vynikající kvality zaměřené na těchto pět klíčových aktivit: prohlubování manažerských kompetencí, rozvoj soft skills, zlepšení znalosti angličtiny, odborné vzdělávání v oblasti marketingu a reklamy, rozšíření dovedností v oblasti grafiky.

Oblasti, kde se chce vzdělávat, si GREP zvolil sám už při žádosti o grant. Při realizaci projektu se pak snaží zajistit ty nejlepší lektory, využít maximálně efektivní metody a výuku zaměřit na využití v praxi. Kurzy prohlubování manažerských kompetencí tak byly například připraveny přímo na míru manažerům GREPu. Účastníci zde získali užitečné informace týkající se především motivace týmu, jeho jednotlivých členů a také vhodného rozdělení kompetencí. Školení komunikačních dovedností, které patří do oblasti rozvoje soft skills určené všem zaměstnancům, se zase věnovalo takovým tématům jako je například efektivní komunikace, naslouchání, empatie atd. Zaměstnanci GREPu měli například možnost sami sebe zařadit do jednotlivých týmových rolí. Tento nový pohled určitě pomůže při pozdějším rozdělování úkolů a tvorbě dílčích pracovních skupin.

Kurzi angličtiny probíhají každý týden přímo v sídle firmy a to ve dvou skupinách rozdělených podle pokročilosti. GREP zvolil lektory jazykové školy, která využívá přednosti tzv. Callanovy metody.

Odborné vzdělávání v oblasti marketingu a reklamy svěřil GREP do rukou prestižních agentur - OGILVY Institute a Českého institutu reklamní a marketingové komunikace, o nichž je známo, že pořádají prakticky zaměřené kurzy významně rozšiřující vědomosti zúčastněných. V rámci poslední klíčové oblasti – grafických dovedností, absolvovali různí vybraní zaměstnanci seminář Design školy zaměřený na interiérovou tvorbu, kurz Marketing v 21. století věnovaný fenoménu Facebooku a školení Indesign pokročilé techniky.

 

Projekt bude ukončen podle plánu v prosinci 2011, jeho výsledky však mohou zaměstnanci GREPu pocítit už nyní.

 

 

K vašim službám

Chcete nový web?